Keresés

dr. Gucsik Arnold portréja a Kossuth Rádióból

Elhangzott: Kossuth Rádió 2018.04.16 - 14:10

(Az interjú a CIMRE kattintva hallgatható 18,4 MB 20' ).

 

(dr. Gucsik Arnold - Bence fiával együtt régi jó barátunk. Még perseidázni is kifeküdtek velünk, ugyanakkor általa juthattunk pl. holdkőzetek közvetlen megismerésére. Szabadegyetemünkön több kiváló előadást is tartott.)

 

 

A rádiós előzetes szövege:

 

Arcvonások - dr. Gucsik Arnold tudós

 

A portrésorozat ismert személyiségeket vagy a hallgatók előtt eddig még ismeretlen embereket mutat be.dr. Gucsik Arnold tudós

2017-ben a NASA legkiválóbb tudósai közé iktattak be. A magyar tudós, kutatásai során a világűr porszemeit vizsgálja. Ezzel szeretné elérni, hogy még jobban megismerhessük a Naprendszer kialakulásának első 5 millió évét, a legvégső feladat pedig megfejteni, hogyan alakulhatott ki az élet. És természetesen az ő története is a 90'-es években kezdődött, vagyis kapóra jött neki a rendszerváltoztatás utáni felszabadult világ. Ugyanis ha a nem történik meg ez a történelmi fordulat, akkor édesapja miatt (aki a hetvenes években disszidált Svédországba) valószínűleg egyetemre sem mehetett volna. Jelenleg egy, a naprendszerükön kívülről érkezett meteorit kutatásán dolgozik, amellyel szerinte egy tudományos áttörés küszöbén állunk. A 90'-es években végzett kutatásairól, a NASA-ban elvégzett munkájáról és életéről mesél.

Szerkesztő-műsorvezető: Burkert Rudolf

 

Kiss Gyula


A Soproni Corvinus Rádió mûsorából

A fényszennyezésr?l

(Bölcs Bagoly 2009.03.14.)

 

A Corvinus igazán beléphetne már az MCSE-be, hiszen annyit tesz a csillagászatért, hogy minimum "honoris causa" tagsággal tarthatnánk nyilván. Ezúttal a fényszennyezésrõ szólt a mû, s reményünk szerint sokak tájékoztatására szolgált.

Az interjú itt található (16,6 MB, 17'41").

Kiss Gyula

 

"Mi történt, Kiss Úr?!" - avagy gyorsinterjú  a 17P/Holmes kitörésérõl

(Bölcs Bagoly 2007.11.09.)

 

Az ilyen felhõs idõkben dohogó csillagkedvelõknek talán belügye maradna egy extravagáns üstökös kitörése. Vagy mégsem? Horváth Betty "antennái" jelet fogtak valamirõl, s csak elkapott egy telefonos "körre" a tudományos magazinja számára. Hm, Betty szinte már Stella-tagnak számít :-))).

Az interjú itt található (8,0 MB 8' 32").

Kiss Gyula

 

 

A nyári csillagászati lehetõségekrõl 

(Szivárvány -2007.06.19.)

 

Délelõtt villámcsapásszerû telefonhívás: "Kiss úr! Délután a nyári csillagászatról szól a Szivárvány c. mûsorunk, volna szíves...". Atyavilág: ki ez? Nem a "mi Horváth Bettynk!!!" - no mindegy. A rádióval való jó kapcsolat miatt is ráálltam, bár erõsen izgalomba hozott, miért is akar az újdonász(nak tûnt) riporternõ minden áron a felhõs éjjelek csillagészlelésével foglalkozni. Aztán "bekapcs" és mit hallok? Horváth Betty háziasszony-hangja (egybõl megnyugodtam: túl nagy baj tán mégse' lesz!), s az elsõ órában Szalai Tamás 'árasztja az igét'. A másodikban én következtem, majd a harmadikban dr. Almár Iván (ez ugyan ismétlés volt, de nem akárkik közé szorultam... :).

 

Aki hallja, adja át: a Corvinus most is kiválóan propagált bennünket!

 

Szalai Tamás itt hallható (7,3 MB 7' 37"), Kiss Gyula meg ehelyt (9 MB 9' 23")

 

Kiss GyulaUtolsó módosítás:  2018.05.15 13:46