Keresés

Fényi Gyula Csillagászati SzabadegyetemSzemeszter-szünet!

Tájékoztatjuk a Kedves érdeklõdõlket, hogy technikai okoki miatt a szabadegyetem rendezvényeit bizonytalan ideig szüneteltetjük.  


 

 

Az elhangzott elõadások:

(az elõadások hangfelvételei és segédletei itt találhatók)

 

2009.11.06. Dr. Pacher Tibor - Csillagközi ûrutazás: álom és valóság

2009.10.02. Szalai Tamás - Kenguruk és kupolák között

2008.09.12. Kiss Gyula - Csillagunk a Nap

2008.10.10. Dr. Kereszturi Ákos - Hungaromars 2008:

magyar expedíció az emberes marsutazás

elõkészítésére

2008.11.07. Szalai Tamás - A csillagászat szerepe a XXI. században (?)

2008.12.05. Dr. Szabó M. Gyula - Digitális égboltfelmérések

2008.02.22. Dr. Zsoldos Endre - Csillagok és science-fiction

2008.03.28. Dr. Ábrahám Péter - Csillagkeletkezés és korai csillagfejlõdés

 21. századi szemmel

2008.04.25. Dr. Orbán Aladár - A giroszkópok csodálatos világa és

a csillagászati Északi irány kitûzése

2008.05.23. Sárneczky Krisztián - Robbanó üstökösök

2007.09.21. Dr. Galántai Zoltán - SETI: kutatás a földönkívüli civilizációk után

2007.10.26. Dr. Kovács József - Színképelemzés a csillagászatban –

 hazai kutatások

A Herbig Ae/Be csillagok spektroszkópiai változásai

2007.11.23. Sipõcz Brigitta - Exobolygók nyomában

a HATNet távcsöveivel

2007.11.23. Bacsárdi László - Kvantuminformatika használata

 az ûrtávközlésben, avagy hazatelefonálhat-e E.T. a fénysebességnél gyorsabban?

2007.12.14. Dr. Kolláth Zoltán - Csillagos égbolt rezervátum a Zselicben

2007.02.02. Dr. Frey Sándor - Rádiócsillágaszat Magyarországon

2007.03.02. Dr. Hetesi Zsolt - Tudomány és hit, tudomány vagy hit?

2007.04.06. Sík András - Az élet lehetõsége a Marson

2007.05.04. Dr. Bencze Pál - Ũrklimatológia

2006.09.08 Szalai Tamás: Bostoni (tea)délután –

Két hónap a Harvard Egyetem csillagászati kutatóintézetében

2006.10.06. Dr. Szatmáry Károly: Új eredmények az exobolygók kutatásában

2006.11.03. Dávid Gyula: Einstein legnagyobb tévedése

- a kozmológiai állandótól a kvintesszenciáig

2006.12.08. Dr. Bérczi Szaniszló: ?rkutatási munkák középiskolásoknak,

egyetemistáknak (Hunveyor-Husar iskolarobot építés, meteoritek és holdk?zetek, holdi-marsi tájakon - Magyarországon)

2006.01.13.  Dr. Gucsik Arnold: Becsapódási (impact) kráterek 

2006.02.10.  Dr. Hegedüs Tibor: A vélt UFO jelenségek valódi értelmezéseirol

                   - 2 évtized UFO bejelentéseinek tanulságai 

2006.03.10.  Dr. Wesztergom Viktor: A geomágneses tér és a napszél 

2006.04.07.  Dr. Gucsik Arnold: Kozmogén dinamika és az élet fejlodése

                    Földünkön

 

2005.09.16. 

Kereszturi Ákos: Szokatlan landolás szokatlan helyeken -Leszállás a Titan holdra és a Tempel-1 üstökösre 

2005.10.14. 

Horvai Ferenc: Célpontban a Vörös Bolygó 

2005.11.18. 

Bartha Lajos: A távcsõvilág dinoszauruszai: az óriástávcsövek 

2005.12.16. 

Dr. Bencze Pál: A rádiózás és az "égi tükör" 

 

2005.01.21. 

Mizser Attila: A távcsõ világa
Bartha Lajos: Emlékezés Fényi Gyulára 

2005.02.25. 

Sárneczky Krisztián: Földünkre veszélyes kisbolygók 

2005.03.18. 

Csizmadia Szilárd: Galaxisok, galaxishalmazok és szuperhalmazok 

2005.04.22. 

Dr. Almár Iván: Élet és intelligencia az Univerzumban 

2005.05.20. 

Dr. Verõ József: Geomágneses jelek a bolygóközi térbõl 

 

 Utolsó módosítás:  2013.12.02 21:43